Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός, η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς του αιγαιοπελαγίτικου χώρου, η ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, η αναβάθμιση της λειτουργίας των μουσείων και το άνοιγμα νέων, αποτελούν στόχους πρώτης προτεραιότητας για ένα χώρο τέτοιας φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς. Προϋπόθεση όλων αυτών είναι η γενναία αύξηση των δαπανών για τον Πολιτισμό, που μέχρι σήμερα είναι τελείως ανεπαρκείς. Ας μην ξεχνάμε ότι το Αρχιπέλαγος ολόκληρο, χαρακτηρίζεται στο σύνολο του ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για αειφορία χωρίς την διαχρονική μετάγγιση των πολιτιστικών αξιών και των παραδόσεων του.
Ο Πολιτισμός για μας είναι μια πολυδιάστατη έννοια. Είναι η αξιοποίηση της ιστορίας και των παραδόσεων, είναι η επικοινωνία των ανθρώπων, είναι η ανάγκη έκφρασης των δημιουργικών ικανοτήτων, είναι η καλλιέργεια των αξιών. Είναι η συμβίωση με ανθρώπους διαφορετικής φυλής, θρησκείας και εθνικότητας. Είναι η αναγνώριση στην πράξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Επομένως δεν χρειάζεται μία μονοδιάστατη πολιτική. Χρειάζεται πλούτος και πολυμορφία πρωτοβουλιών για να ευνοηθούν η συλλογική προσπάθεια και η επικοινωνία, για να στηριχθεί η διάθεση και η έκφραση, για να διαδοθούν τα ήθη, τα έθιμα και οι τοπικές πολιτιστικές αξίες.
Ήδη οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι πολύμορφες ομάδες (θεατρικές, μουσικές κ.α), που λειτουργούν σε διάφορα νησιά του αρχιπελάγους, δίνουν έμπρακτα δείγματα πολιτιστικής γραφής με εξαιρετικά αποτελεσματα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφερειακή και Δημοτική) μπορεί και πρέπει να αναλάβει ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη στήριξη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου