Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Νεολαία

Σε μια εποχή κρίσης και υποβάθμισης της περιφέρειας, όπου ιδιαίτερα η νησιωτική Ελλάδα βιώνει με οξύτερο τρόπο τα αποτελέσματα της, απαιτούνται εξειδικευμένα μέτρα για τη νεολαία. Στόχος των μέτρων θα πρέπει να είναι καταρχήν η στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και όλων των υποδομών (κοινωνικών και περιβαλλοντικών) που να στηρίζουν την παραμονή των νέων στα νησιά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η ανεργία των νέων στο Ν. Αιγαίο κινείται σε πολύ ψηλούς δείκτες, ενώ κύριο χαρακτηριστικό παραμένει η εποχιακή απασχόληση.

Ενδεικτικά διεκδικούμε:

Α) για τους μαθητές
• Ενίσχυση σε εκπαιδευτικό προσωπικό και στις υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων, ειδικά των μικρών νησιών
• Άμεση σύνδεση όλων των σχολείων με το διαδίκτυο. Εκμάθηση στη χρήση του από τους μαθητές και δημιουργία περιφερειακού δικτύου επαφής των σχολείων.
• Δημιουργία ομάδων ενδιαφερόντων των μαθητών (Θέατρο, Φωτογραφία, Κινηματογράφος, Οικολογία κλπ). Συνάντηση των αντίστοιχων ομάδων σε ετήσια βάση
• Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών ανάμεσα στα νησιά του Ν. Αιγαίου. Εκπαιδευτικά ταξίδια για τη μελέτη της ιστορίας, του πολιτισμού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών
• Ενίσχυση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Σχολεία, με ενημερώσεις για τις ιδιαιτερότητες και τις πιθανές ευκαιρίες για απασχόληση.

Β) για τη Νεολαία:

• Προγράμματα στήριξης των νέων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπάθεια εφαρμογής νέων ιδεών, γύρω από τις νέες τεχνολογίες και την ισόρροπη ανάπτυξη.
• Καταπολέμηση της εποχιακής ανεργίας, με σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων, στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης.
• Επιδοτούμενα σεμινάρια, με στόχο τη συνεχή μετεκπαίδευση των νέων στις νέες τεχνολογίες και στις παραγωγικές απαιτήσεις της εποχής μας
• Σοβαρά κίνητρα ενίσχυσης της βιολογικής παραγωγής και του αγροτουρισμού
• Ενίσχυση των γυναικείων Συνεταιρισμών.
• Διασφάλιση των οικονομικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των νέων εργαζομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου