Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Χωροταξικός Σχεδιασμός

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί ακόμα ζητούμενο, ιδιαίτερα σε κάθε νησί. Το χωροταξικό της Περιφέρειας χαράσσει μόνο γενικές κατευθύνσεις που σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ανάγκη ειδικού χωροταξικού για κάθε νησί. Οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες που ξεκίνησαν από το 1988 δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, ενώ μέχρι σήμερα κανένα ΣΧΟΟΑΠ δεν έχει θεσμοθετηθεί. Όσα Π.Δ. έγιναν με τη μορφή ΖΟΕ, καταρχήν αφορούν λίγα νησιά και κατά δεύτερον δεν αντιμετώπισαν με ολοκληρωμένο τρόπο το σχεδιασμό του χώρου.
Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός ανά νησί αποτελεί αδήριτη ανάγκη και προϋπόθεση γαι βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο τον καθορισμό ζωνών και χρήσεων γης (οικιστική, τουριστική, γεωργική, βιομηχανική, φυσικού κάλλους κλπ), μέσα από τις οποίες θα προκύπτουν σαφώς οι αντίστοιχοι όροι δόμησης, καθώς και οι περιοχές απόλυτης ή μερικής προστασίας. Στα πλαίσια αυτά η κάλυψη των οικιστικών αναγκών, τόσο για μόνιμη, όσο και για παραθεριστική κατοικία, θα πρέπει να βασιστεί στη σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με ταυτόχρονη σχεδιασμένη επέκταση των σημερινών οικισμών, καθώς και στο ζωντάνεμα – μέσα από κατάλληλα κίνητρα – των παλιών ερειπωμένων και εγκαταλελειμμένων οικισμών, με σεβασμό στην παράδοσιακή αρχιτεκτονική. Σε αυτή τη λογική, θα μπορούσε να προωθηθεί μια πολιτική τοπικού αναδασμού των ιδιοκτησιών, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης.
Συνδεδεμένες με τις χρήσεις γης, πρέπει να είναι και οι αντικειμενικές αξίες, σε αντίθεση με το σημερινό γενικευμένο και ισοπεδωτικό τρόπο που λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ των ξένων μεγάλων επενδυτών και αποθαρρυντικά για τον ντόπιο πληθυσμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου