ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Οι περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου διεξάγονται σε περίοδο οξείας οικονομικής κρίσης, εξουθένωσης των εργαζομένων, των μικρομεσαίων και των πιο αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας μας. Η αυξανόμενη ανασφάλεια, η εντεινόμενη ανεργία, οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις από τις ασκούμενες πολιτικές και το μνημόνιο, καθώς και η πλήρης αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, σφραγίζουν τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα οι εκλογές αυτές να προσλαμβάνουν εκτός από αυτοδιοικητικά και έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά.
Είναι οι πρώτες περιφερειακές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα, μετά τη θεσμοθέτηση του “Καλλικράτη”, που ενώ για την κυβέρνηση αποτέλεσε τη μεγαλύτερη θεσμική διοικητική παρέμβαση στη σύγχρονη Ελλάδα, για μας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τη μεγάλη αυτοδιοικητική τομή που οραματιστήκαμε, ούτε τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση που καθιερώνει δομές περιφερειακής αποκέντρωσης με αυτοδιοίκηση και θεσμούς δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στο πιο κοντινό προς τη ζωή τους επίπεδο. Το συγκεντρωτικό κράτος μέσα από τις επτά (7) Γενικές Διοικήσεις εξακολουθεί να εποπτεύει ασφυκτικά την αυτοδιοίκηση, ενώ οι υπερεξουσίες του Περιφερειάρχη μαζί με τις κατά βάση γνωμοδοτικές αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου, καθιστούν το θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης έωλο απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις για χάραξη πολιτικών αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω της ασυνέχειας της γεωγραφικής της έκτασης, παρουσιάζει μοναδική ιδιαιτερότητα μεταξύ των διακοσίων εξήντα έξη (266) περιφερειών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ βασικό χαρακτηριστικό της γεωγραφικής ιδιομορφίας της, αποτελεί η ύπαρξη 55 κατοικημένων νησιών, 24 ακατοίκητων και 178 βραχονησίδων. Αποτελεί μοναδικό μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που στο σύνολο της θα έπρεπε από χρόνια να έχει ανακηρυχθεί ως προστατευόμενη περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους.
Αντ' αυτού η πολυνησιακή μας περιφέρεια, μέχρι σήμερα βιώνει διαχρονικά τις πολιτικές της άναρχης και άνισης ανάπτυξης, της συνέχισης της απομόνωσης ιδιαίτερα των μικρών νησιών, καθώς τις επιπτώσεις της έλλειψης σταθερών κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών, που καθιστούν τους κατοίκους, πολίτες δεύτερης κατηγορίας και οδηγούν στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων, με αποτέλεσμα ο τουρισμός που αποτελεί και την κύρια πηγή απασχόλησης, να απαξιώνεται και να κινδυνεύει να βρεθεί σε οριστική τροχιά φθίνουσας πορείας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η ανεργία, ιδιαίτερα των νεών, καταγράφεται στο Νότιο Αιγαίο με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της χώρας.
Η μέχρι σήμερα στρεβλή, ανορθολογική και ανεξέλεγκτη χωρίς όρια ανάπτυξη, αφήνει πίσω της σοβαρές καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, η νησιωτική γη αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία κέρδους για τα μεγάλα κερδοσκοπικά συμφέροντα σε όλα τα επίπεδα (ενεργειακό, κατασκευαστικό, τουριστικό), ενώ η δημόσια περιουσία πωλείται με πρώτη προτεραιότητα τα φιλέτα-ακίνητα των νησιών. Η κατάσταση αυτή βάζει υποθήκες για μια μη αναστρέψιμη πορεία, που θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα στον οικονομικό μαρασμό.
Σε αυτές τις συνθήκες καθίσταται επιτακτικά επείγον να προτείνουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης, που θα παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών κοινωνιών. Ένα σχέδιο θα πρέπει να θέτει τις βάσεις για τη βιώσιμη-πράσινη ανάπτυξη των νησιών μας.
Η βιώσιμη-πράσινη ανάπτυξη αποτελεί όρο επιβίωσης για τα νησιά και τους νησιώτες, αφού αποβλέπει όχι μόνο στη διάσωση των μοναδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του αιγαιοπελαγίτικου χώρου, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, αλλά ταυτόχρονα δίνει χώρο για ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που ταιριάζουν με τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες τους. Όσο πιο γρήγορα αυτή η αλήθεια κατανοηθεί, τόσο πιο σταθερά και μακροπρόθεσμα θα διασφαλιστεί η ισορροπία και η ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
Το μοντέλο που προτείνουμε, έρχεται σε σύγκρουση με τις κυρίαρχες επιλογές των πολιτικών που χρόνια γνωρίσαμε σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, έρχεται σε σύγκρουση με νοοτροπίες και συμφέροντα που μακροχρόνια έχουν εμπεδωθεί. Γι' αυτό και οι επιλογές αυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς αντιστάσεις, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και χωρίς ευρύτερες τοπικές κοινωνικές συναινέσεις και συμμαχίες.
Από την πλευρά μας, θα επιδιώξουμε όλες οι επι μέρους ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται στις τοπικές κοινωνίες και εντάσσονται στην παραπάνω κατεύθυνση να πολλαπλασιαστούν και να μετατραπούν σε ένα τοπικό εναλλακτικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα διεκδικεί, το δικαίωμα στο αυτονόητο: Να ζήσουμε στον τόπο που γεννηθήκαμε ή που επιλέξαμε.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο διεκδικούμε:
1) Ακτοπλοϊκή συγκοινωνία κοινωνικό αγαθό, και ανεμπόδιστη μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων δώδεκα μήνες το χρόνο τόσο προς την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ των νησιών. Τη δημιουργία ενός δημόσιου - κοινωνικού φορέα παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη ναυπήγηση ή την αγορά πλοίων, με πρωταρχικό καθήκον του την κάλυψη των λεγόμενων άγονων γραμμών. Την καθιέρωση της αρχής του «μεταφορικού ισοδύναμου», δηλαδή ίδιος ναύλος για ίσο μεταφορικό έργο
2) Κοινωνικό έλεγχο των αερομεταφορών με συνεχή βελτίωση των αεροπορικών υπηρεσιών, τη συνέχιση της πολιτικής των επιδοτούμενων δρομολογίων, την απόκρουση της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων των περιφερειακών αεροδρομίων για λόγους κοινωνικούς και εθνικούς.
3) Βιώσιμη (αειφόρο) τοπική ανάπτυξη με στόχο τη διαφύλαξη του φυσικού τοπίου, της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κριτήριο τη φέρουσα ικανότητα του κάθε νησιού.
4) Χωροταξικό σχεδιασμό, που δεν αρκείται μόνο στο επίπεδο της Περιφέρειας, αλλά εξειδικεύεται απαραίτητα σε κάθε νησί. Καθορισμό ζωνών και χρήσεων γης (οικιστική, τουριστική, γεωργική, βιομηχανική, φυσικού κάλλους κλπ), με αντίστοιχους όρους δόμησης, περιοχές απόλυτης ή μερικής προστασίας. Σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με ταυτόχρονη σχεδιασμένη επέκταση των σημερινών οικισμών. Αντικειμενικές αξίες, συνδεδεμένες με τις αντίστοιχες χρήσεις γης.
5) Τουρισμό με ποιοτικά χαρακτηριστικά και έμφαση στις εναλλακτικές μορφές (φυσιολατρικός–οικολογικός, αγροτουρισμός, γεωλογικός, πολιτιστικός, αρχαιολογικός, βιομηχανικός, καταδυτικός, ιαματικός, συνεδριακός, θρησκευτικός κλπ.), που, σε αντίθεση με το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οργάνωση του τουριστικού προϊόντος του κάθε νησιού με βάση τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Κατάργηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, που παρά τις αντίθετες διακηρύξεις, παραμένει ακόμα σε ισχύ.
6) Ενεργειακή πολιτική, που να βασίζεται σε δύο άξονες α) σε πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, β) στη μέγιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ, με σεβασμό στην κλίμακα του νησιωτικού χώρου. Δεν συμφωνούμε με τη μετατροπή των νησιών μας σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. με την εγκατάσταση υπερμεγέθων αιολικών πάρκων), αλλά δεν αποδεχόμαστε υποχρεωτικά και τη λογική των ορίων της ενεργειακής αυτάρκειας. Ζητάμε εκπόνηση χωροταξικών πλαισίων για τις ΑΠΕ σε κάθε νησί, με συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
7) Κατηγορηματική απόκρουση της εγκατάστασης πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου στα παράλια της Μικράς Ασίας
8) Στήριξη του αγροτικού κόσμου και του πρωτογενούς τομέα με δημόσιες πολιτικές για την αποτελεσματική λειτουργία υποδομών για όλα τα βασικά αγροτικά προϊόντα και σε κάθε νησί ξεχωριστά. Μέτρα μείωσης της ψαλίδας τιμών παραγωγού και καταναλωτή και γενναία χρηματοδοτικά μέτρα για την δραστική μείωση του κόστους καλλιέργειας και παραγωγής. Πολιτικές προστασίας της δημόσιας υγείας με απαγόρευση εισαγωγής των μεταλλαγμένων και χρήσης των φυτοφαρμάκων. Στήριξη της βιολογικής γεωργίας και της κτηνοτροφίας (αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων) με στόχους τη μείωση της ρύπανσης, την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου, την αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων, την προστασία της δημόσιας υγείας. Στήριξη της παράκτιας αλιείας, εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις ανεμότρατες, βιτζότρατες, γρι γρι κλπ.) Ανάπτυξη των «θαλάσσιων αποθεμάτων» με τη δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών.
9) Διαχείριση υδάτινου δυναμικού με συνδυασμό μέτρων ανάλογα και με τις τοπικές ιδιαιτερότητες: λιμνοδεξαμενές, μικρά ανασχετικά φράγματα στα ορεινά αλλά και στις κοίτες των χειμάρων, ταμιευτήρες συλλογής νερού, υποχρεωτική κατασκευή ομβροδεξαμενών στις νέες οικοδομές, συντήρηση και διατήρηση τους στα παλιά σπίτια. Αφαλάτωση με χρήση των ΑΠΕ. Πολιτικές εξοικονόμησης του νερού και τιμωρία της σπατάλης με τη λογική ο καταναλώνων πληρώνει. Σταμάτημα των ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων
10) Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με την ολοκλήρωση παντού των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), ως χώρων κατάληξης μιας συνολικής διαδικασίας διαχωρισμού στην πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κλπ. Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης των λυμάτων, ανακύκλωση τους, συστηματική συντήρηση των μονάδων βιολογικού καθαρισμού, εγκατάσταση μικρών μονάδων σε επί μέρους επιχειρήσεις, σφαγεία, ελαιοτριβεία, ξενοδοχεία κλπ.
11) Εκπαίδευση, που να καθιστά το Νότιο Αιγαίο, Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Αυτό σημαίνει: Αυξημένες επιχορηγήσεις για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων. Κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτηρίων. Οικονομικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Προτεραιότητα στη λειτουργία Ολοήμερων Σχολείων. Πλήρη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Δημιουργία υποδομών Τηλεκπαίδευσης για την «εξ αποστάσεως επιμόρφωση» των εκπαιδευτικών, την επικοινωνία των μαθητών αλλά και των κατοίκων των απομονωμένων νησιών για να υλοποιηθεί η “Δια βίου μάθηση”. Επαρκή στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής υποστηρικτικών θεσμών για την ομαλή σχολική ένταξη των παιδιών των μεταναστών. Μέτρα για Ενισχυτική Διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπιση της διαλείπουσας φοίτησης. Έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και συσχέτιση της με τα περιβαλλοντικά προβλήματα του κάθε νησιού.
12) Πολύπλευρη στήριξη της δημόσιας υγείας σε όλα τα επίπεδα και Υγειονομική περίθαλψη που να παρέχει αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους νησιώτες. Άμεσα μέτρα: Ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με έμφαση στον τομέα της πρόληψης, στελέχωση των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων μέσω της πρόσθετης παροχής κινήτρων (οικονομικών, εκπαιδευτικών, υπηρεσιακής εξέλιξης κ.α.), αναβάθμιση και επέκταση του πλωτού πολυϊατρείου και ένταξη της λειτουργίας του στο ΕΣΥ, δημιουργία Περιφερειακών ΕΚΑΒ κατάλληλα στελεχωμένων και τα οποία να διαθέτουν πτητικά και πλωτά μέσα κατάλληλα εξοπλισμένα. Αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας σε ποσοστό 5% του ΑΕΠ
13) Σύγχρονη κοινωνική πολιτική που να ασκείται από τις πλησιέστερες στον πολίτη υπηρεσίες. Η αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων της εποχής μας (επαγγελματική κατάρτιση, αναλφαβητισμός,, στήριξη της οικογένειας, και της παιδικής ηλικίας, πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, προστασία των υπερηλίκων, ενίσχυση πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ενίσχυση των Κέντρων Πρόληψης κ.λπ) απαιτεί επάρκεια πόρων, συγκρότηση αντίστοιχων υπηρεσιών και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης
14) Πολιτισμό ως πολυδιάστατη έννοια. Χαρακτηρισμό ολόκληρου του Αρχιπελάγους ως μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, αναβάθμιση της λειτουργίας των μουσείων. Ενίσχυση της συλλογικής προσπάθειας και των τοπικών συλλογικών πρωτοβουλιών. Γενναία αύξηση των δαπανών για τον Πολιτισμό, που μέχρι σήμερα είναι τελείως ανεπαρκείς.
15) Εξειδικευμένα μέτρα για τη νεολαία, τους εργαζόμενους νέους, τους μαθητές. Πρώτος στόχος η παραμονή των νέων ανθρώπων στα νησιά, μέσα από πολιτικές ενίσχυσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε νησιού. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της επικοινωνίας των νέων μεταξύ των νησιών. Σοβαρά κίνητρα ενίσχυσης της βιολογικής παραγωγής και του αγροτουρισμού. Ενίσχυση των γυναικείων Συνεταιρισμών. Διασφάλιση των οικονομικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των νέων εργαζομένων. Ενίσχυση των αθλητικών υποδομών. Ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, συμβατών με το νησιωτικό χώρο (ναυταθλητισμός, τρίαθλα, πένταθλα κλπ.). Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότηση των έργων και των τμημάτων υποδομής, έτσι ώστε να αξιοποιούνται όλα τα ταλέντα.
16) Μεταναστευτική πολιτική που θα διασφαλίζει την ένταξη, ισότιμη μεταχείριση και την ομαλή συμβίωση των αλλοδαπών στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργία ανθρώπινων Κέντρων Υποδοχής.
17) Συνολική Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης με στόχο την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και πόρων σε περιφερειακό επίπεδο. Κατάργηση της κρατικής Περιφέρειας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στη β’ βάθμια αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ανακατανομή των φορολογικών εσόδων, χωρίς την επιβολή νέων φόρων, υπέρ της Αυτοδιοίκησης. Διασφάλιση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στην διοίκηση των υποθέσεών τους, ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας. Θεσμοθέτηση της διαδικασίας του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Εκλογικό σύστημα Απλής Αναλογικής σε όλα τα επίπεδα της Αυτοδιοίκησης. Στήριξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σημαντικά κίνητρα οικονομικά, υπηρεσιακά κ.α. αντίστοιχα με τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο.
18) Επεξεργασία ολοκληρωμένων θέσεων για την έμπρακτη εφαρμογή της νησιωτικότητας. Σε διάλογο με την Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, να διαμορφωθεί η στρατηγική των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων για μια βιώσιμη – πράσινη ανάπτυξη σε όφελος των νησιών και του κοινωνικού συνόλου. Διεκδίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετων κονδυλίων για τις νησιωτικές πολιτικές.

Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, καλούμε τους νησιώτες, άνδρες και γυναίκες της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων,
  • Να δώσουν έμπρακτη απάντηση σε αυτούς που τόσα χρόνια υποβαθμίζουν τη ζωή μας και που με τις πολιτικές της άνισης ανάπτυξης και την απουσία αποκέντρωσης, μας μετατρέπουν σε πολίτες β΄κατηγορίας.
  • Να απαντήσουν στα άδικα και αντικοινωνικά μέτρα που μας επιβάλλουν η κυβερνητική πολιτική και η τρόϊκα του διεθνούς διευθυντηρίου
  • Να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της βιώσιμης-πράσινης ανάπτυξης με οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
  • Να αμφισβητήσουν δυναμικά το σύστημα άσκησης της κεντρικής και τοπικής εξουσίας που μας αφήνει στο περιθώριο, εκτρέφει την αδράνεια, την αναποτελεσματικότητα, τη διαφθορά.
  • Να μετατρέψουν τη διαδικασία των εκλογών σε ευκαιρία για κινηματική έκφραση διαμαρτυρίας και εναλλακτικών προτάσεων για τη ζωή μας.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ, ΨΗΦΙΣΤΕ
τους “ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ”
που αποτελεί την έμπρακτη έκφραση των πολιτών που διεκδικούν μια άλλη θέση για τη ζωή τους, που αγωνίζονται και διεκδικούν ανθρώπινη αξιοπρέπεια για μας και τα παιδιά μας, που με συνέπεια αγωνίζονται απέναντι στο σύστημα διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων, που οραματίζονται βιώσιμες λύσεις για τα νησιά μας, για τώρα και για το μέλλον.