Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στη Σύρο(18.11) – θέματα

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στις 18.11, είναι τα εξής:
 
ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 14ης/19-10-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Εισηγήτρια: κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία

ΘΕΜΑ 2ο Στρατηγική της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την Απασχόληση Εισηγήτρια: κα. Φτακλάκη Ελευθερία – Παρασκευή

ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. Εισηγητής: κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας έτους 2014 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 5ο Κτηματολόγιο Ρόδου, Κω – Λέρου Εισηγήτρια κα. Καφαντάρη Ευθαλία

ΘΕΜΑ 6ο Δρόμος ΣΠΟΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Σημερινή κατάσταση – Προοπτική. Εισηγητής: κ. Περδικάρης Ιωαννής

ΘΕΜΑ 7ο Δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Πάρου για την ανέγερση σχολικής στέγης Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κ.Θ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή κτιρίου πλησίον Νοσοκομείου Κ.Υ. Λέρου» με προϋπολογισμό 40.000 €

Εισηγητής: κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου «Πλακόστρωση Τ.Κ. Μεσαναγρού και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και μόνωση δώματος Μουσείου» με προϋπολογισμό 46.300 € Εισηγητής: κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου για την παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο προς την Περιφέρεια με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υποδομές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού προσκοπισμού στη Ρόδο» με προϋπολογισμό 153.000 € Εισηγητής: κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού και Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη της Αρχαίας Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση με την Ακρόπολη της Κυμισάλας» με προϋπολογισμό 110.000 € Εισηγητής: κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση Τροποποίηση Απόφασης 190/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την Π.Σ. μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Καλύμνου για την υλοποίηση του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου κρηπιδότοιχου, προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού» όσον αφορά τα συμβαλλόμενα μέλη, με την προσθήκη και του Λιμενικού Ταμείου σαν τρίτο συμβαλλόμενο μέλος. Εισηγητής: κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

Πηγή: http://www.exoumekaileme.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου