Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Εκθεση για την περιβαλλοντική κατάσταση στην Κω

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011

Το περιβάλλον στην εποχή 
της οικονομικής χρεοκοπίαςΗ ΓΗ
Απουσία χωροταξικού σχεδιασμού, χρήσεων γης, ανάδειξης και κατοχύρωσης περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία (δάσος κέδρων, περιοχή Πολέμης Κεφάλου, περιοχή αμμοθινών Μαστιχαριου, ορεινός όγκος Ασφενδιου, περιοχή Πίσω Θέρμη Κω, Αγια Ειρήνη, Μάρμαρα). Απουσία Πολεοδομικού σχεδιασμού, σχεδιασμού της παράκτιας ζώνης του νησιού. Μη κατοχύρωση γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Απουσία σχεδιασμού της εμπορικής ανάπτυξης ένθεν και ένθεν της επαρχιακής οδού. Εξάπλωση της εκτός σχεδίου δόμησης και αυθαίρετη δόμηση.


ΤΟ ΝΕΡΟ
Χωρίς πόσιμο νερό η Αντιμάχεια και η Καρδάμαινα, ενώ αδιευκρίνιστη είναι η κατάσταση του νερού στην Κέφαλο. Υφαλμύρωση νερού στην παραθαλάσσια ζώνη του νησιού σε Ψαλίδι και στην Καρδάμαινα όπου στα μεγάλα ξενοδοχεία λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Μη παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού. Απουσία ενιαίου φορέα διαχείρισης παρά το ενιαίο του Δήμου. Απουσία σχεδίου διαχείρισης του νερού των 2 φραγμάτων και της ΛΙΜΝΗΣ Πυλίου. Απουσία διώξεων παράνομων γεωτρήσεων. Μη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ από τις ΔΕΥΑ του νησιού.
Ο ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Απουσία ελέγχων στο εργοστάσιο της ΔΕΗ και στο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. Απουσία σχεδιασμού στον τομέα της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ θέμα από το οποίο απουσιάζει ο δήμος μας.

ΤΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ

4Α : ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Η λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν διαφέρει από τον τρόπο που τον διαχειρίζονταν η κατασκευάστρια εταιρεία. Μη επέκταση του συστήματος εθελοντικής ανακύκλωσης στα χωριά. Καμία προσπάθεια αγοράς αναγκαίων εκτάσεων για την επέκταση του. Απουσία χωροταξικής κατοχύρωσης της θέσης του. Καμία προσπάθεια μείωσης όγκου απορριμμάτων και ενσωμάτωσης διαδικασιών ανακύκλωσης. Αδιαφορία του Δήμου να καθορίσει χώρους εναπόθεσης μη οικιακών αποβλήτων όπως τα οικοδομικά. 

4Β : ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΜΑΤΑ: Ο βιολογικός σταθμός πόλεως Κω έχει από χρόνια υπερβεί τα όρια σχεδιασμού  του ενώ της Καρδάμαινας υπολειτουργεί λόγω ελλείψεως δικτύων που καθυστερούν αδικαιολόγητα. Του Δήμου Δικαίου είναι σε φάση χρηματοδότησης της κατασκευής του. Απουσία σχεδίου διαχείρισης λυμματολάσπης. 

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ
Μη τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας από την Αστυνομία. Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου, απουσία ενημέρωσης του κοινού για τις επιπτώσεις του θορύβου στην ποιότητα της ζωής μας. 

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ανεξέλικτη κυκλοφορία φυτοφαρμάκων και γενετικά τροποποιημένες σπορές. Απουσία διοικητικής υποδομής για έλεγχους στην Περιφέρεια και στον Δήμο. Απουσία ενημέρωσης πολιτών και αγροτών για τις επιπτώσεις στην υγεία από την χρήση φυτοφαρμάκων.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Απουσία αξιολόγησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και απουσία έλεγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων. Απουσία Δημοτικής Βάσης δεδομένων για τους βιότοπους, τις προστατευόμενες περιοχές, τα προστατευόμενα είδη, τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Μη λειτουργία του δημοτικού γραφείου περιβάλλοντος, ελλιπής επίγνωση των υποχρεώσεων των υπηρεσιών για το θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας και της αναγκαιότητας ενημέρωσης των πολιτών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Ενίσχυση της διαφάνειας στην πληροφόρηση, δημιουργία δημοτικού μηχανισμού ελέγχου για την εφαρμογή της νομιμότητας, δημιουργία δομών περιβαλλοντικής αξιολόγησης και ενημέρωσης, θέσπιση δημοτικών θετικών κινήτρων που ενθαρρύνουν τις φιλο-περιβαλλοντικές δράσεις.
Η νέα δημοτική αρχή δεν φαίνεται να διαφέρει από την προηγούμενη στα θέματα διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητημάτων του νησιού μας. Θα μπορούσε τουλάχιστον να επεκταθεί σε όλο το νησί η ερασιτεχνική διαδικασία ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο σε όλο το νησί;

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  ΕΛΠΙΔΑΣ
Δικτυακός χώρος   www.s-elpidas.org
Ε. Βενιζέλου 10 ΚΩΣ 853.00 
ΤΗΛ 22420-20674  fax 22420-26794 και 6977703002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου