Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ζητά να στηριχθεί η Νησιωτική Ελλάδα

 Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011
Διαδικτυακή Διαμαρτυρία

«Η ΕΣΕΕ ζητά να στηριχθεί η Νησιωτική Ελλάδα»

Στις 25-26 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε το 5ο Συνέδριο των Εμποροεπαγγελματιών του Νομού Κυκλάδων στο όμορφο νησί της Αμοργού και συμμετείχαν 13 Σύλλογοι του Νομού Κυκλάδων.
Αποτέλεσμα των εργασιών του Συνεδρίου ήταν η ομόφωνη απόφαση και των 13 Εμπορικών Συλλόγων του Νομού Κυκλάδων για την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος,.

Οι σύνεδροι ομόφωνα αποφάσισαν τα εξής:
1ο - Επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού στα νησιά μας – ένας μοχλός ανάπτυξης,(Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή η εργασία που εκπονήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Θήρας για το συγκεκριμένο θέμα).
2ο - Διατήρηση των ΔΟΥ στα νησιά μας,(Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή η εργασία που εκπονήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Θήρας για το συγκεκριμένο θέμα).
3ο - Στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών.
4ο - Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και απάλυνση του φαινομένου της εποχικής απασχόλησης.
5ο - Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού π.χ., Πολιτιστικός, θρησκευτικός, οικολογικός, αγροτουρισμός.
6ο - Αποτελεσματικότερο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του παραεμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).
7ο - Διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.
8ο - Επανίδρυση του υπουργείου Ναυτιλίας.
9ο - Αύξηση δαπανών για την υγεία και στελέχωση προσωπικού (ιατρικού και νοσηλευτικού) των Κέντρων Υγείας των νησιών.
10ο - Μείωση των εργοδοτικών εισφορών .
11ο - Ίδρυση γραφείων ΟΑΕΕ στις Κυκλάδες.
12ο - Ενίσχυση των δρομολογίων των άγονων γραμμών σε ετήσια βάση.

Όλες οι πολιτικές και μέτρα που προτείνονται, στοχεύουν στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού για την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των Κυκλάδων σε εθνικό, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκής- εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με τους όρους και τις κατηγορίες που περιλαμβάνει η Συνθήκη της Λισαβόνας και τους στόχους της Διακήρυξης του Αιγαίου, για την εδαφική συνοχή και τη νησιωτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πραγματοποιήθηκε στην Κω στις 28 Ιουνίου 2008.

Η ΕΣΕΕ υιοθετεί τα συμπεράσματα και τα πορίσματα των συνέδρων και υπενθυμίζει την ανάγκη εφαρμογής του θαλάσσιου μεταφορικού ισοδύναμου, κατά το οποίο οι προσφερόμενες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να συγκλίνουν με τις υπηρεσίες των χερσαίων μεταφορών, όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση του χρήστη, τη χρονική διάρκεια του ταξιδιού και την προσφερόμενη ποιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου