Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Παρατηρώντας τα πουλιά της Νάξου


Πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα του νησιού, οδηγίες για την
παρακολούθηση των πουλιών, πρακτική εφαρμογή

Κυριακή 21 Αυγούστου 2011 και ώρα 8 π.μ.

Συνάντηση στο φανάρι του αεροδρομίου (Naxos camping)

με κατάλληλο ρουχισμό (παπούτσια, καπέλο, κ.λ.π.), νερό και κιάλια (αν υπάρχουν).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου