Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

18η (6η) Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που έγινε στη Ρόδο το Σάββατο 9/6, οι εκπρόσωποι μας Νίκος Συρμαλένιος και Παύλος Χρυσαφίδης έθεσαν καταρχήν στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, το γενικότερο θέμα ανάγκης επεξεργασίας θέσεων σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα του Νοτίου Αιγαίου αλλά και της οργάνωσης της Περιφέρειας (Οργανισμός), που ούτως ή άλλως θα τεθεί σε νέες βάσεις μετά τις εκλογές και ανεξάρτητα ποιός θα είναι κυβέρνηση. Τόνισαν μάλιστα ότι όλα αυτά θα πρέπει να συσχετιστούν με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας που επίκειται να συζητηθεί.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης τοποθετήθηκαν στα παρακάτω:
α) Σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξης της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, τόνισαν ότι θα έπρεπε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση όλοι οι φορείς της αλιείας (επαγγελματίες και ερασιτέχνες), διότι είναι γνωστό ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές απόψεων και θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνημένη κατάληξη κοινά αποδεκτή.
 
Τόνισαν επίσης εκ προοιμίου ότι είμαστε υπέρ της στήριξης της παράκτιας αλιείας, που συνάδει με τη βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζει εισόδημα στη μεγάλη πλειοψηφία των αλιέων. Σε γενικές γραμμές συμφώνησαν με τις εισηγήσεις, αλλά επεσήμαναν ότι υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις ανάμεσα στις εφαρμοζόμενες πολιτικές και στους Κανονισμούς της Ε.Ε., ενώ συμφώνησαν ότι κυρίαρχο πρόβλημα είναι η ραγδαία μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων. 
Τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες όμως δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τη συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ενώ τόνισαν ακόμα ότι ο παράγοντας παράνομη αλιεία, δεν θα μπορέσει ποτέ να χτυπηθεί αν δεν υπάρξουν απόλυτα αποτελεσματικοί και διαρκείς ελεγκτικοί μηχανισμοί. Τέλος σχετικά με τις ιχθυοκαλλιέργειες, είπαν ότι θα πρέπει να αδειοτούνται στο βαθμό που δεν βλάπτουν την παράκτια αλιεία, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον.

β) Σχετικά με το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ΕΥΔΑΠ Α.Ε., τάχθηκαν κατά της συμφωνίας, διότι μπορεί μεν τώρα αυτή να εμφανίζεται ως παροχή δωρεάν συμβουλών και τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και των λυμμάτων, όμως η διαγραφόμενη προοπτική ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, καθιστά το ρόλο της επικίνδυνο, αφού κάποια ιδιωτικά συμφέροντα θα διαχειρίζονται στο μέλλον και αποκλειστικά το κατεξοχήν δημόσιο αγαθό, το νερό. Επιπλέον, η όποια συμφωνία δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης, που είναι οι κατεξοχήν αρμόδιες στα συγκεκριμένα θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου