Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου
Πάρος, 6 Ιουνίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 76/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, με νέα πρωτοβουλία του παρεμβαίνει ξανά, για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων στον τομέα της υγείας.

Με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, απευθύνεται κατ’ αρχάς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου με συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να δοθούν λύσεις στην ανυπαρξία υποδομών στοιχειώδους περίθαλψης από το Κέντρο Υγείας, που δεν μπορεί πια ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες, λόγω της συνεχούς αποδυνάμωσής του σε Ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε αναλώσιμα υλικά.

Οι λύσεις που προτείνονται είναι προσωρινές, για την οριστική επίλυση όμως των προβλημάτων στο Κέντρο Υγείας θα πρέπει να προγραμματιστούν δυναμικές κινητοποιήσεις από όλους τους φορείς του νησιού με επικεφαλής τους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου και επιπλέον, να έχουν διάρκεια έως την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.


Είναι γνωστό, ότι ο Δήμος με βάση τη νομοθεσία δεν έχει καμία δικαιοδοσία που να του επιτρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας. Μπορεί να το πράξει όμως σήμερα, μέσω του νέου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας – Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.

Με τις προτάσεις του ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος δείχνει τον τρόπο, πως με το υπάρχον επιστημονικό προσωπικό συνολικά (Κέντρο Υγείας και ιδιώτες), μπορεί προσωρινά να δοθεί λύση.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει:

Α) Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο να καλέσει όλους τους ιδιώτες γιατρούς της Πάρου να καθιερώσουν μια ημέρα την εβδομάδα κατά την οποία θα παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες τους στους Παριανούς και τους Αντιπαριώτες.

Β) Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το Βελέντζειο ίδρυμα, να ζητήσει από τους υπεύθυνους του ιδιωτικού νοσοκομείου ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ, που είναι οι ενοικιαστές του κτιρίου ιδιοκτησίας του Βελέντζειου Ιδρύματος στην Αθήνα, να προγραμματιστούν περιοδικές επισκέψεις κλιμακίου γιατρών, όλων των ειδικοτήτων στα νησιά μας, για να παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες τους.

Γ) με την ίδια λογική έχουμε απευθυνθεί διερευνητικά ως Σύλλογος στο ΘΕΡΑΥΠΕΥΤΉΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ και στο ιδιωτικό νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ και κατ’ αρχάς έχουμε θετική αντιμετώπιση του αιτήματός μας.

Είναι σαφές, ότι όποιο κόστος προκύψει για τη μετακίνηση και διαμονή των κλιμακίων των γιατρών, θα καλυφτεί μέσω του ΝΠΔΔ από τον Δήμο.

Ο Εμποροεπαγγελματικος Σύλλογος ζητάει από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να προγραμματίσει συζήτηση των προτάσεών του στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να ληφθεί άμεσα απόφαση. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να προβλέπεται η σύσταση μιας πενταμελούς επιτροπής, που θα διερευνήσει το όλο θέμα και προτείνει, ένα από τα μέλη της να είναι από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο.

Με ιδιαίτερη τιμή
για το Δ.Σ. του
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου
O Πρόεδρος
Αλιμπραντής Απόστολος

Ο Γενικός Γραμματέας
Ραγκούσης - Λαουτάρης Νίκος

         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου