Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Σάββατο 25 Ιανουαρίου -Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο

Στη Ρόδο θα συνεδριάσει το Περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 11:00 το πρωί στο Περιφερειακό μέγαρο, πρώην Νομαρχία Δωδεκανήσου.

 
 
 
 
Τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Εκλογή Γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Εισηγήτρια: κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία


ΘΕΜΑ 2ο Επικύρωση πρακτικών της 15ης/19-12-2013 και 16ης/20-12-2013 και

17ης/30-12-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγήτρια: κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία


ΘΕΜΑ 3ο Κτηματολόγιο Ρόδου, Κω – Λέρου

Εισηγήτρια: κα. Καφαντάρη Ευθαλία


ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Νομού

Δωδεκανήσου για το οικονομικό έτος 2014

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος

Τροποποίηση Τεχνικού Προγραμμάτων ΠΕ Κυκλάδων έτους 2014

Εισηγητής: κ. Γ. Πουσσαίος

 
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013 και προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2014 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγήτρια: κα. Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία


ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση Περιφερειακού μηχανισμού για την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη και υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Εισηγητές: κ. Γ. Πουσσαίος – κ. Φ. Χατζηδιάκος

 
ΘΕΜΑ 7ο Α) «Έγκριση της Α΄ φάσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠΑΑ) 2014-2020».

Β) «Έγκριση της Α΄ φάσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης της Θάλασσας, Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας (ΠΕΠ+ΘΑ&Υ) 2014-2020».

Εισηγητής: κ. Αντώνης Χατζηιωάννου


ΘΕΜΑ 8ο Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 και 2014-2015

Εισηγητής: κ. Γ. Πουσσαίος


ΘΕΜΑ 9ο Ενημέρωση για την Ψηφιακή Υγεία μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χρυσόγελος


ΘΕΜΑ 10ο Ευφυής εξειδίκευση για την Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2014-2024 και προετοιμασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χρυσόγελος


ΘΕΜΑ 11ο Το θέμα της «μακροοικονομικής αιρεσιμότητας», η θέση της Κυβέρνησης στο Συμβούλιο καθώς και οι επιπτώσεις του στις Περιφέρειες.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χρυσόγελος


ΘΕΜΑ 12ο Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβούλιου περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΠΣ ΠΝΑ και ΥΠΠΟ για την συνέχιση ανασκαφών στο λιμάνι της Σχοινούσας έως και 30-06-2-14.

Εισηγητής: κ. Γ. Πουσσαίος


ΘΕΜΑ 13ο Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων για την εκπόνηση συμπληρωματικών αποτυπώσεων – τοπογραφήσεων του δρόμου Απεράθου – Μουτσούνας ν. Νάξου (επικαιροποίηση /αντικατάσταση προγραμματικής σύμβασης σε εφαρμογή του νόμου 3852/2010 πρόγραμμα Καλλικράτης).

Εισηγητής: κ. Γ. Πουσσαίος


ΘΕΜΑ 14ο Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο "Άρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις στην οδό Αντιπλ.Λάσκου της Δ.Ε. Ρόδου", προϋπολογισμού 105.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος


ΘΕΜΑ 15ο Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έργο "Προσδιορισμός πλημμυρικού κινδύνου και επικινδυνότητας στη Ρόδο", προϋπολογισμού 18.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος

 
ΘΕΜΑ 16ο Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο "Αισθητική αναβάθμιση των όψεων του μνημειακού συνόλου και των εγγύς χώρων της Πλατείας Ελευθερίας κτιρίων της πόλεως Ρόδου με χρήση ΑΠΕ", προϋπολογισμού 608.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 17ο Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λειψών για το έργο "Κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού και δεξαμενών στις θέσεις Προφήτης Ηλίας και Ανεμούριο Δήμου Λειψών", προϋπολογισμού 122.512,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 18ο 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑ_ΕΣ για το έργο "Καταγραφή και ψηφιοποίηση προσβάσιμων για ΑμεΑ, καταλυμάτων-χώρων διασκέδασης-εστιατορίων-αρχαιολογικών χώρων-αξιοθέατων και προσβάσιμων διαδρομών" ως προς το άρθρο 2 - Ισχύς και διάρκεια.

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος


ΘΕΜΑ 19ο Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο "Ενημέρωση για την πρόληψη και τις συνέπειες των επιβλαβών εξαρτήσεων στις Σχολικές Μονάδες του Νομού Δωδεκανήσου".

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος


ΘΕΜΑ 20ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) “Δήμητρα” για τη δημιουργία “Μεσογειακού Πάρκου” πλησίον του Φράγματος της λίμνης “Γαδούρα” της Ρόδου.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Χατζηιωάννου


ΘΕΜΑ 21ο Παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης του

έργου “Διατήρηση και αξιολόγηση αυτοχθόνων οινοποιήσημων ποικιλιών της Πάρου και Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα”.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Χατζηιωάννου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου