Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σας καταθέτουμε σειρά αιτημάτων που άπτονται και των αρμοδιοτήτων σας.

Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι με τη Διοικητική μεταρρύθμιση και την εφαρμογή των Μνημονίων και των πολιτικών κινητικότητας και αξιολόγησης Δομών – Προσωπικού, προέκυψαν όσον αφορά την Περιφέρειά μας, σοβαρά ζητήματα – δυσλειτουργίες σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο.
Θέματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάτω από συνθήκες πρωτόγνωρες όσον αφορά τα εργασιακά και κοινωνικά μας δικαιώματα
Σας αναφέρομε επιγραμματικά τα παρακάτω.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρά την πρόσφατη ανακοίνωση – δελτίο τύπου του Υπουργού κου Μανιτάκη ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία να εξαιρεθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από την διαθεσιμότητα (αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας), μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί στην απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση με αποτέλεσμα να δημιουργείται περαιτέρω σύγχυση στους συναδέλφους αν θα πρέπει ή όχι να συμμετάσχουν στις σχετικές αιτήσεις που προβλέπεται να κατατεθούν και ενώ η προθεσμία των 20 ημερών έχει αρχίσει και τρέχει από χθες 21-2-2013 οπότε δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τις κενές θέσεις.

Ζητούμε την παρέμβασή σας για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα αυτό και να δοθεί μια οριστική απάντηση. Συμμετέχουν ή όχι οι συνάδελφοι στις αιτήσεις αυτές; Θα γίνει πράξη η νομοθετική ρύθμιση; Η προθεσμία τρέχει 19 μέρες έμειναν. Σας υπενθυμίζομε ότι είμαστε η πιο υποστελεχωμένη Περιφέρεια και καλούμαστε να υπηρετήσομε 48 κατοικημένα νησιά!!!
Ζητούμε όσον αφορά την πολιτική της κινητικότητας (πέρα του ότι εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας για τον τρόπο που πάει να εφαρμοστεί με τον απαράδεκτο αυτό νόμο αλλά και τις σκοπιμότητες που υποκρύπτει) να τηρηθεί η δέσμευση του Υπουργού και της Κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η μέτρηση της αποδοτικότητας για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών μας και την ανταπόκριση του στελεχιακού δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης, κρίνεται επιτακτική με τελικό σκοπό την επίτευξη μιας διοίκησης αποτελεσμάτων. Στρατηγικός προγραμματισμός, μετρήσιμα αποτελέσματα, δείκτες μέτρησης της απόδοσης πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία μιας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης.

Πληροφορούμαστε ότι ξεκινούν οι «αξιολογήσεις» δομών και Προσωπικού των Περιφερειών. Πέρα του ότι τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων της Κεντρικής Κυβέρνησης, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποψίλωση των υπηρεσιών και την απομόνωση των νησιών, θεωρούμε ότι και σε αυτήν την περίπτωση ο μόνος στόχος και κριτήριο είναι η «εξοικονόμηση πόρων» και θα αποβεί εις βάρος του ανθρώπινου δυναμικού και των παρεχομένων υπηρεσιών της Περιφέρειας προς τους πολίτες.

Καταθέτομε τις παρακάτω προτάσεις με τις οποίες άλλωστε συμφωνεί και η Διοίκηση και έχει εκφραστεί και στην ΕΝ.ΠΕ επανειλημμένα αλλά και προς το Υπουργείο σας.
Ζητάμε να μεταφερθούν όλες οι αρμοδιότητες από την αποκεντρωμένη διοίκηση και τις αποκεντρωμένες δομές των Υπουργείων (Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργασίας κ.τλ.) στις περιφέρειες, με αντίστοιχη ενίσχυση του προσωπικού (ή και με μεταφορά από τις αποκεντρωμένες) και να μην επιτρέπεται να υπάρχουν σ’ αυτό το επίπεδο, αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες με αντικείμενα παράλληλα με τον Β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ότι αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην επαρχεία) Κω, Καλύμνου, Καρπάθου, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου και Τήνου, και δεδομένων των προβλημάτων που απορρέουν από τον νησιωτικό τους χαρακτήρα, πάγια θέση του Συλλόγου είναι η διατήρηση σχετικής αυτονομίας στην λειτουργία των υπηρεσιών, στα πλαίσια πάντα της υπηρεσιακής ιεραρχίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την ανάλογη υπηρεσιακή διάρθρωση και την αντίστοιχη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων.
Η στελέχωση αυτών σε ανθρώπινο δυναμικό να κυμαίνεται από 25 έως 35 υπαλλήλους, ανάλογα με τον πληθυσμό και τον αριθμό των νησιών που τις απαρτίζουν.
Ως εργαζόμενοι στην Περιφέρεια ζητούμε να στηριχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία, και να μην προχωρήσετε σε καταργήσεις όπως φημολογείται που κα μας οδηγήσουν τους νησιώτες χρόνια πίσω σε παροχή υπηρεσιών και σε περαιτέρω απομόνωση.

ΑΡΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις επιμόρφωσης των υπαλλήλων της Π.Ν.Α εδώ και αρκετό καιρό .
Ζητάμε την παρέμβασή σας και την άμεση λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ζητάμε μάλιστα σε επανόρθωση αυτής της αδικίας, την κατά προτεραιότητα αποδοχή των αιτημάτων συναδέλφων της ΠΝΑ, σε σεμινάρια του ΙΝ.ΕΠ.
Δικαιολογίες από το ΙΝ. ΕΠ ότι κοστίζει η διαμονή και διατροφή και για τον λόγο αυτό αποκλείονται οι υπάλληλοι είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ενώ δημιουργείται προφανής ανισότητα στην μοριοδότηση των υπαλλήλων στην μελλοντική κρίση τους ως προϊστάμενοι, στην παραγωγικότητα και ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και στα σχέδια κινητικότητας, που συνυπολογίζουν τις σχετικές επιμορφώσεις.
Σε άλλη περίπτωση απαιτείται είτε η δημιουργία ΠΙΝΕΠ σε Σύρο και Ρόδο είτε η επιμόρφωση εξ’ αποστάσεως όλων των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται από το ΙΝ.ΕΠ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Απαιτείται η αύξηση σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αλλά της αποζημίωσης για την διαμονή και διατροφή για τον πολύ απλό λόγο του υψηλού κόστους στην διαμονή και διατροφή, αλλά και του γεγονότος ότι για μια μετακίνηση από ένα νησί σε άλλο μπορεί να χρειαστούν όχι απλά 1 αλλά πολλές φορές και 2 και 3 μέρες ή και περισσότερες (καιρού θέλοντας και δρομολογίων – εφοπλιστών επιτρέποντος). Σε άλλη περίπτωση δηλώνουμε ουσιαστικά αδυναμία να πραγματοποιήσουμε την εργασία μας διότι δεν μπορούμε με τις τρέχουσες αποζημιώσεις να ανταπεξέλθουμε, με δεδομένη την οικονομική αφαίμαξη, που σε κάποιες μάλιστα ειδικότητες έχει ξεπεράσει το 50%. Δεν μπορούμε να επιδοτούμε την διαμονή και διατροφή μας.

Για το θέμα αυτό έχει τοποθετηθεί και η διοίκηση προς το Υπουργείο σχετικά:

«Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων των νησιωτικών Περιφερειών να αυξηθεί στις 80 ημέρες ανά έτος με δυνατότητα επιπλέον προσαύξησης κατά 20 ημέρες σε ειδικότητες συχνά μετακινούμενων υπαλλήλων (τεχνικούς, γεωτεχνικούς, υγειονομικούς) με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι εάν δεν μπορείτε εσείς επιτρέψτε μας από ίδιους πόρους να διαθέσουμε εμείς αυτά τα ποσά, γιατί δεν νοείται πέραν των άλλων, πέραν της μισθολογικής μείωσης να είναι υποχρεωμένος ο υπάλληλος να επιδοτεί και την διαμονή του ή την μεταφορά του στα νησιά».

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ζητάμε το αυτονόητο . Την επαναφορά του Τεκμηρίου της Αθωότητας που καταργήθηκε με το Νέο Πειθαρχικό. Είναι απλά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και κόντρα σε κάθε λογική του οποιουδήποτε κράτους Δικαίου.

Κε ΥΠΟΥΡΓΕ

Η αντίληψη κάποιων, περί "προνομιούχου" νησιώτη, συνιστά ύβρη και φανερώνει παντελή άγνοια της πραγματικότητας που βιώνει ο νησιωτικός χώρος. Σας καλούμε, να μας επισκεφτείτε – ιδιαίτερα τους μη καλοκαιρινούς μήνες- με καράβι της γραμμής και φουρτούνα για να γνωρίσετε ιδίοις όμασι, τα προνόμια, της έλλειψης παροχής υγείας, τις δυσκολίες αλλά και των ακριβών ή ανύπαρκτων δρομολογίων -μετακινήσεων καθώς επίσης και το υψηλό ως απαγορευτικό- ακόμη και πριν την πολιτική «διάσωσης» - κόστος ζωής στον νησιώτικο χώρο.

Η ΠΝΑ και οι εργαζόμενοι σε αυτήν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με λογικές «στεριανοί πουκάμισου» γιατί πολύ απλά, δεν μας εφαρμόζει- αντιθέτως μας πνίγει.

Απορούμε ειλικρινά γιατί προβλέφθηκε η νησιωτικότητα στο σύνταγμα την στιγμή που αγνοείται συστηματικά.

Εκφράζομε τέλος την απόλυτη διαφωνία μας με την πολιτική που εφαρμόζεται και οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα και κοινωνική έκρηξη, κατά την παραδοχή και του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Σας καλούμε ενεργήσετε ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των Ελλήνων πολιτών με γνώμονα την αναβάθμιση των υπηρεσιών για υψηλότερου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και να υπερασπιστείτε τον κοινωνικό ρόλο της Περιφέρειας, αναλογιζόμενος όχι τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τους περιορισμούς που απορρέουν από αυτές, αλλά το χρέος σας ως εκλεγμένου εκπροσώπου των Ελλήνων πολιτών και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα σας.
Αποφάσεις “τεχνικού” χαρακτήρα με άμεσο δημοσιονομικό όφελος όπως αυτή για τις αρμοδιότητες, μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμα δυσμενέστατα αποτελέσματα συνολικά για τη κοινωνία.

Εμείς, σε συνεχή επαφή και αντλώντας δύναμη από τα μέλη μας, θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την αναβάθμιση της εργασίας μας και για τη διασφάλιση ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα παρέχει τα δημόσια αγαθά που οφείλει στους πολίτες.

Σας ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Γκίκας

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Γιαννούρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου