Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Δημήτρης Γάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις συνεταιριστικές τράπεζες

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στηρίζει τις συνεταιριστικές τράπεζες γιατί είναι απαραίτητες για την αναστροφή του οικονομικού κατήφορου της χώρας και την αναπτυξιακή πορεία. Την ανάγκη στήριξης της Συνεταιριστικής τράπεζας Δωδεκανήσου τόνισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Δημ. Γάκης.

«Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες επιτελούν σημαντικό έργο για τις τοπικές οικονομίες ως πιστωτικά ιδρύματα ειδικού σκοπού. Λειτουργώντας συμπληρωματικά στο επίσημο τραπεζικό σύστημα, καλύπτουν ανάγκες που δεν προσφέρονται από το δίκτυο των εμπορικών τραπεζών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν 187.000 μέλη, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι το 15% του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μέλη Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής ύφεσης, ως συνέπεια της πολιτικής του Μνημονίου, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες αντιμετωπίζουν ορισμένα έκτακτα προβλήματα ρευστότητας. Ωστόσο, τα προβλήματα αυτά είναι πολύ μικρότερα τόσο σε απόλυτα όσο και σε σχετικά μεγέθη από τα αντίστοιχα των εμπορικών τραπεζών. Η ξαφνική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για την αναστολή λειτουργίας 3 Συνεταιριστικών Τραπεζών, αφήνοντας στο δρόμο τους εργαζόμενους, οδήγησε και στην εμφάνιση μιας – μικρής προς το παρόν - κρίσης αξιοπιστίας στο θεσμό, η οποία δεν δικαιολογείται από τα οικονομικά τους μεγέθη.

Η Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι έχει προβεί το τελευταίο διάστημα σε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αδικαιολόγητα δεν έχει ακόμα εντάξει τις Συνεταιριστικές Τράπεζες στο πεδίο εφαρμογής του. Με τις τροποποιήσεις αυτές, έχει δώσει τεράστια προνόμια στις μεγάλες ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες, κατά παρέκκλιση σχεδόν όλου του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και υπό καθεστώς αδιαφάνειας.

Το ύψος του ποσού της ενίσχυσης που ενδεχομένως θα απαιτηθεί για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες δεν ξεπερνά τα 400 εκατ. € και αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1% του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο και από το μερίδιο αγοράς των Συνεταιριστικών Τραπεζών στις εγχώριες καταθέσεις. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η μοναδική εμπορική τράπεζα που κατέβαλε την σταθερή απόδοση 10% στο Δημόσιο για τη χρήση του 2011, δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 ήταν η Πανελλήνια Τράπεζα, μέτοχοι της οποίας είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα αυτό έχει επιλυθεί, καθώς σε πολλές χώρες έχει δοθεί η δυνατότητα ένταξης των συνεταιριστικών τραπεζών στους αντίστοιχους μηχανισμούς στήριξης. Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε δικαιολογία εκ μέρους της Κυβέρνησης σχετικά με διαβουλεύσεις, νομικά κωλύματα κλπ. Παράλληλα, πολλές Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες διαμόρφωσης ενός ευρύτερου και πιο βιώσιμου σχήματος.

Εμείς στηρίζουμε τις συνεταιριστικές τράπεζες γιατί τις θεωρούμε απαραίτητο εργαλείο για την αναστροφή του οικονομικού κατήφορου της χώρας μας και την αναπτυξιακή πορεία. Είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία θα ξαναστηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Συνεταιριστική τράπεζα Δωδεκανήσου είναι ζωντανό παράδειγμα».

Πηγή: http://www.verena.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου