Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο Παύλος Χρυσαφίδης για το «Καλάθι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Ο αναπτυξιακός ανασχεδιασμός του πρωτογενούς τομέα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να συζητείται μέσα από αμφίβολης ποιότητας «καλάθια» και ευχολόγια για στήριξη γενικώς και αορίστως των προϊόντων που παράγει η ΠΝΑ, τη στιγμή που τόσα χρόνια οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, των ίδιων φορέων που παράγουν πολιτικές, κατέστρεψαν την παραγωγή. 

Στο κυρίαρχο θέμα της 4ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν.Αιγαίου την Τρίτη 26-2-2013 στη Ρόδο, με θέμα «Έγκριση του προγράμματος "Καλάθι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" σύμφωνα με τους νόμους 4015/11 & 4056/12 για την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας», αγορητής της παράταξής μας ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μήλου Παύλος Χρυσαφίδης ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα. 


Κυρία πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατ΄ αρχάς διαβάζοντας τις εισηγήσεις της πλειοψηφίας, διαπιστώνει ο καθένας ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και στην καταγραφή αλλά και σε άλλα ζητήματα.
Όμως ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο, όπως αυτό που προτείνεται για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με συνέργιες του τουριστικού τομέα, θα έπρεπε να περιλαμβάνει, πέραν της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και των προτεινόμενων παρεμβάσεων, τα ακόλουθα:

- Ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν στη χαμηλή συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας (δεν αναφέρεται τίποτα επί της ουσίας. Για όλα φταίει η άναρχη τουριστική ανάπτυξη, ωσάν αυτή να επήλθε από μόνη της, χωρίς να αναλύονται οι ευθύνες τόσο του κεντρικού κράτους όσο και των τοπικών αρχών… φταίει ο κακός μας ο καιρός…) 

- Αναλυτικές παρεμβάσεις που θα εξειδικεύσουν σε ένα αναλυτικό σχέδιο με έργα και δράσεις, με προσέγγιση κάποιου προϋπολογισμού, έστω και στοιχειωδώς.  
- Καταγραφή ενός οράματος. Πώς φανταζόμαστε την αγροτική ανάπτυξη.
- Καταγραφή στόχων και τρόπων μέτρησης της επίτευξης αυτών, με δείκτες έστω και στοιχειωδώς. 


Τι παραβλέψατε στις Εισηγήσεις:

· Δεν μας είπατε ότι ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., υπηρετώντας επί δεκαετίες τα καρτέλ, τους μεγαλοεισαγωγείς, τους μεσάζοντες αεριτζήδες και κάθε είδους συμφέροντα σε βάρος των αγροτών, οδήγησαν στην αποδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα και στην ερήμωση της υπαίθρου.

· Δεν μας είπατε ότι η παντελής έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και η πιστή εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η διάλυση κάθε συλλογικής μορφής οργάνωσης (σύλλογοι, συνεταιρισμοί) και η κατασπατάληση πόρων για την εξαγορά συνειδήσεων και η διαιώνιση των μικροκομματικών - πελατειακών συμφερόντων.

· Δεν μας είπατε ότι, με την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας, αφαίρεσαν τη δυνατότητα να υπάρξει ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα.

· Δεν μας είπατε ότι, με την μετατροπή των συνεταιρισμών σε Ανώνυμες Εταιρείες, τη θυσία των αγροτικών εκτάσεων για ίδρυση φωτοβολταϊκών επιχειρήσεων, τη διάλυση υπηρεσιών αγροτικής έρευνας, υποβάθμισαν χρόνια τώρα την αγροτική παραγωγή.

· Δεν μας είπατε για την έλλειψη και εγκληματική καθυστέρηση στη δημιουργία χωροταξικών σχεδίων ανά νησί, που θα συνέβαλε με τον ορισμό χρήσεων γης στην αξιοποίηση των αγροτικών εκτάσεων.

· Δεν μας είπατε για την παράνομη λειτουργία των περισσότερων ελαιοτριβείων, αφού λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (π.χ. Σίφνος, Σύρος. Το ένα από τα τρία της Άνδρου είναι νόμιμο, και μάλλον και της Τήνου δεν έχει άδεια).

· Δεν μας είπατε για την εγκατάλειψη των αγροτικών συνεταιρισμών (π.χ ΒΙΟΣΥΡ που ήδη έκλεισε).

Εντοπίζοντας το παραλήρημα στην στοιχειοθέτηση των προτάσεων μέσα στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον, δεν λαμβάνετε υπόψη ότι ζούμε στη χώρα του μνημονίου, που οι ίδιοι μας βάλατε και συνεχίζετε να μας παρουσιάζετε προτάσεις, ενώ γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να τις εφαρμόσετε, τουλάχιστον με όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Αναφερθήκατε στην ατέλεια καυσίμων για την αλιεία, ενώ ξέρετε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του μνημονίου.

· Προτείνατε γενικώς μελέτες για κάθε νησί (ορθώς κατ’ αρχάς, αλλά δυστυχώς θα καταλήξουν ως μελέτες αυτοσκοπός, χωρίς αποτέλεσμα για τις τοπικές κοινωνίες, έχουμε ήδη παραδείγματα πρόσφατα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΠΝΑ).

· Σχεδιάζεται η ενίσχυση μέσω ΠΔΕ, τη στιγμή που ΠΔΕ δεν υπάρχει, αφού συρρικνώνεται τόσο που είναι πλέον ανύπαρκτο.

· Προτείνατε ως πηγή χρηματοδότησης τον αναπτυξιακό νόμο, ενώ ποτέ η Περιφέρεια δεν διεκδίκησε να έχει λόγο στη διαμόρφωση του νόμου και στη κατανομή των πόρων που θα έπρεπε να διαχειρίζεται η Περιφέρεια και μάλιστα με διαφορετικό τρόπο ανά νησί.

· Προτείνατε ως πηγή χρηματοδότησης τις πιστώσεις της Περιφέρειας, όταν αυτές συρρικνώνονται κάθε μέρα, σε βαθμό που η ίδια η Περιφέρεια να κινδυνεύει να μην είναι βιώσιμη όπως έχει πει ο Περιφερειάρχης στο ΠΣ. 


Κάνουμε εν κατακλείδι τις εξής επισημάνσεις :

· Ο αναπτυξιακός ανασχεδιασμός του πρωτογενούς τομέα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να συζητείται μέσα από αμφίβολης ποιότητας «καλάθια» και ευχολόγια για στήριξη γενικώς και αορίστως των προϊόντων που παράγει η ΠΝΑ, τη στιγμή που τόσα χρόνια οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, των ίδιων φορέων που παράγουν πολιτικές, κατέστρεψαν την παραγωγή.

· Για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα απαιτείται Περιφερειακός Σχεδιασμός στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασμού για την διατροφική επάρκεια της χώρας. Απαιτούνται πόροι για αναπτυξιακές επενδύσεις σε υποδομές για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, οι οποίοι θα κατευθύνονται βάσει ενός σχεδιασμού με στόχο το δημόσιο συμφέρον και όχι το ευκαιριακό κέρδος.

· Πού ήταν τόσα χρόνια οι σημερινοί αιρετοί, που ποτέ δεν νοιάστηκαν για τη δημιουργία σύγχρονων σφαγείων στη Σίφνο, την Άνδρο, τη Νάξο, πού ήταν τόσα χρόνια που δεν συνέβαλαν στο να δημιουργηθούν προϊόντα ΠΟΠ με πιστοποίηση ποιότητας. Δεν μας πείθουν τα λόγια τα μεγάλα, όταν μάλιστα δεν τεκμηριώνονται ούτε καν με στοιχειώδεις προϋπολογισμούς, όταν δεν μπορούν καν να τεκμηριώσουν τις πηγές χρηματοδότησης.

· Απαιτείται αλλαγή προτεραιοτήτων. Ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να στηρίξει τους τομείς της έρευνας, του πολλαπλασιαστικού/γενετικού υλικού, των υποδομών, τη διασφάλιση των πρώτων υλών, την επιμόρφωση και κυρίως την καθοδήγηση για το ποια προϊόντα έχει ανάγκη ο κάθε τόπος να παράξει προς όφελος της χώρας.

· Μόνο η ενίσχυση των μικρομεσαίων καλλιεργητών μπορεί να διασφαλίσει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Γενικά το όλο σχέδιο αποτελεί ένα ευχολόγιο για άλλη μια φορά. Δεν αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα το θέμα. Μολονότι αποτελεί μια θετική προσέγγιση, πάσχει στον τρόπο που μπορούν να υλοποιηθούν κάποιες δράσεις. Είναι σαν να το συνέταξε κάποιος ο οποίος δεν κατοικεί στον τόπο αυτό και σχεδιάζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της χώρας, σαν να είναι αλλού.

(Στην ψηφοφορία ψηφίσαμε λευκό με το σκεπτικό ότι παρότι θεωρούμε ότι αποτελεί μια θετική προσέγγιση το πρόγραμμα, η εφαρμογή και οι προτάσεις προσκρούουν στις μνημονιακές πολιτικές και πρωταρχικός σκοπός μας θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον να αναδείξουμε αυτές τις πολιτικές και τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούν.)


28/2/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου