Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

THALATTA 2012: στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων

Προ-δημοσίευση του εισαγωγικού κειμένου για το συνέδριο “THALATTA 2012: Βιώσιμη θαλάσσια οικονομία στις νησιωτικές περιοχές”, που διοργανώνεται στη Σαντορίνη, 22-23/9/2012, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Θήρας και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ):
Οι ζωές και οι πολιτισμοί των λαών που ζουν στα πολυάριθμα νησιά ήταν πάντα στενά συνδεδεμένοι και δέχονταν μεγάλη επιρροή από την κοινή, θαλάσσια κληρονομιά τους. Ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων, τα νησιά παραμένουν στο προσκήνιο μιας έντονης και ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οικονομίας.
Η θαλάσσια οικονομία είναι μια σημαντική πηγή απασχόλησης για εκείνους που ζουν στις νησιωτικές περιοχές καθώς οι περιοχές αυτές:
- Φιλοξενούν εκατοντάδες λιμάνια, μαρίνες και καταφύγια.
- Παρέχουν τις περισσότερες διόδους στον κόσμο για θαλάσσιες μεταφορές, ενώ το ένα τέταρτο των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου περνάει ανάμεσα τους.
- Είναι χώροι εντατικής αλιευτικής δραστηριότητας, μιας παραδοσιακής οικονομικής δραστηριότητας, της οποίας οι σύγχρονες επιδόσεις τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Ο τουρισμός αποτελεί αναμφίβολα την οικονομική ραχοκοκαλιά των παράκτιων περιοχών. Στην εποχή μας, περίπου 2,36 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται στον τομέα του παράκτιου τουρισμού, ποσοστό που αντιπροσωπεύει 1,1% της συνολικής απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου το 51% της δυναμικότητας σε κλίνες σε ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη είναι συγκεντρωμένα σε παράκτιες περιοχές. Ας μην παραγνωρίζουμε επίσης το γεγονός ότι κλάδος της κρουαζιέρας αντιπροσωπεύει παραγωγικό τομέα με άμεσο κύκλο εργασιών ύψους € 14,5 δισ. ευρώ και δημιουργεί περίπου 150.000 θέσεις εργασίας.

Με αυτά τα δεδομένα, οι προοπτικές δεν είναι παντού ευνοϊκές. Αντίθετα, υπάρχουν σημάδια σοβαρής επιδείνωσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπως:
- Η ταχέως αυξανόμενη θαλάσσια κυκλοφορία επιτάσσει την εξασφάλιση ασφαλέστερων και βιώσιμων θαλάσσιων διαδρομών.
- Η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να έχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες οι οποίες απαιτούν αποτελεσματικές λύσεις.
- Η υπέρ-αλίευση και η υποβάθμιση των παράκτιων περιοχών απαιτούν άμεση λήψη πρωτοβουλιών πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη.

Το κλειδί για την επιτυχή δράση σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι να δημιουργηθεί μια βιώσιμη θαλάσσια στρατηγική για τις νησιωτικές περιοχές.
Το συνέδριο έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως φόρουμ για την παρουσίαση και την εποικοδομητική συζήτηση των εξελίξεων της τεχνολογίας, των πετυχημένων παραδειγμάτων και της τεχνογνωσίας, καθώς και άλλων ζητημάτων σχετικών με την ανάπτυξη βιώσιμων θαλάσσιων οικονομιών στις νησιωτικές περιοχές. Τέτοια θέματα είναι:

* Προκλήσεις (οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές) που επηρεάζουν όλους τους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας
* Συνέργειες στο σχεδιασμό πολιτικής από τους εμπλεκόμενους φορείς
* Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα
* Καλύτερη θαλάσσια διακυβέρνηση, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
* Ανάγκη να δημιουργηθούν μηχανισμοί και εργαλεία που θα ενισχύσουν την ευημερία των θαλάσσιων οικονομιών και να αρθούν οι διοικητικοί φραγμοί που εμποδίζουν την ανάπτυξη
* Υιοθέτηση «πράσινων» προτύπων ως εργαλεία για την αειφόρο ανάπτυξη
* Προώθηση των επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία
* Προώθηση των δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
* Δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης, μέσω της συνεργασίας
* Ενδυνάμωση του διαλόγου και της συνεργασίας για τα θαλάσσια θέματα μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

1 σχόλιο:

  1. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΏΝ Ν.ΘΗΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2/3 ....http://youtu.be/YOFn6ZR4NEo

    ΑπάντησηΔιαγραφή