Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Σχολιασμός των απαντήσεων του Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη

Με ευχάριστη έκπληξη αποδεχθήκαμε την έγγραφη απάντηση του Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη στις Ερωτήσεις – Επερωτήσεις που είχαμε καταθέσει από 18-1-2012, τόσο γιατί αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά συγκροτημένα (συνολική απάντηση για όλα τα θέματα), όσο και για την αμεσότητα της από πλευράς χρόνου.
 
Παραθέτοντας για λόγους δεοντολογίας στη δημοσιότητα την απάντηση του Περιφερειάρχη, θα θέλαμε να σχολιάσουμε εν συντομία τις επί μέρους απαντήσεις:
α) στα θέματα δημόσιας υγείας στα νησιά, ο Ν. 3852/2010 (άρθρο 186, παρ Ζ) προβλέπει ότι μεταβιβάζονται με Π.Δ. στις Περιφέρειες οι αρμοδιότητες των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Π.Ε.) της χώρας. Κατά συνέπεια αν οι αρμοδιότητες αυτές είχαν ήδη μεταβιβασθεί, τότε η Περιφέρεια σαφώς θα είχε αναλάβει και τη διοικητική κάλυψη των υγειονομικών μονάδων (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κλπ) και θα μπορούσε να συνδράμει αποφασιστικά στη λύση κρίσιμων θεμάτων που τους απασχολούν (στελέχωση κλπ). Το ερώτημα που παραμένει ακέραιο είναι γιατί ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή, παρά τα εξ αντιθέτου λεγόμενα, δεν διεκδικούν αρμοδιότητες που εκ του νόμου μας ανήκουν. Άρα εκείνο που μετράει δεν είναι οι γραπτές διατυπώσεις όπως αναγράφονται στην απάντηση του Περιφερειάρχη “Όσον αφορά τέλος θέματα λύσεων σε παρουσιαζόμενα προβλήματα και ανάληψη αρμοδιοτήτων, η διεκδίκηση από πλευράς μας είναι συνεχής και αυτονόητη”, αλλά η μέχρι σήμερα πράξη, που σε καμιά περίπτωση δεν επιβεβαιώνει την απάντηση.
β) σε ότι αφορά το αίτημα χρηματοδότησης επισκευών του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Μήλου, θεωρούμε ότι δεν ευσταθεί το επιχείρημα ότι η Περιφέρεια δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Αν ισχύει αυτό, τότε πως έχουν γίνει κατά καιρούς προσκλήσεις ένταξης στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα μελετών και έργων για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των μονάδων παροχής Α’θμιας φροντίδας υγείας;
γ) σχετικά με τη σύσταση Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.) στα πλαίσια του ΙΚΑ στις έδρες όλων των περιφερειακών ενοτήτων στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, είναι αυτονόητο ότι αυτό αφορά καταρχήν το ΙΚΑ που τελικά πράγματι θα αποφασίσει. 
 
Όμως σε καμιά περίπτωση η Περιφέρεια δεν μπορεί να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια ή να αρκεστεί στην αποστολή ενός υπομνήματος, αλλά αν θέλει να υπερασπιστεί τους πολίτες του Ν. Αιγαίου, οφείλει να βγει μπροστά και να διεκδικήσει δυναμικά τη σύσταση αυτών των επιτροπών και στα νησιά. Εκτός αν έχει αποδεχθεί παθητικά τη λογική της συρρίκνωσης ακόμα και των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ που προχωρά πλέον με ραγδαίους ρυθμούς.
δ) Τέλος, σε ότι αφορά την ολοκλήρωση του έργου του βιολογικού καθαρισμού στο Πέδι της Σύμης, πράγματι ο Δήμος δεν έχει ζητήσει τη συνδρομή της Περιφέρειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Περιφέρεια, η οποία έχει άμεση γνώση της οξύτητας του προβλήματος και από τις δικές της υπηρεσίες, θα πρέπει να αδιαφορεί απέναντι σ' ένα πρόβλημα που αφορά άμεσα και την υγεία των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής. Άρα το θέμα δεν είναι αν τυπικά έχει o Δήμος ζητήσει τη συνδρομή μας, αλλά η αξιολόγηση ενός προβλήματος ως σοβαρού, στο οποίο πρέπει να επέμβουμε.

31/1/2012
Ακολουθεί το έγγραφο απάντησης του Περιφερειάρχη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Ερμούπολη 26/1/2012
Αριθ. Πρωτ. 8550/166
ΠΡΟΣ:
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Νίκο Συρμαλένιο
Περιφερειακή Παράταξη “ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ”

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις
Κύριε Συρμαλένιο,
Απαντώντας σε σχετική ηλεκτρονική σας ερώτηση/επερώτηση της 18ης-1-2012 σας ενημερώνουμε κατά σειρά αντίστοιχη των ερωτημάτων σας:
(1) Για τα θέματα αναγκών στελέχωσης, εξοπλισμού, δαπανών λειτουργίας κ.λ.π. των μονάδων υγείας η Περιφέρεια δεν έχει την διοικητική αρμοδιότητα κάλυψης τους.
Για τα θέματα υγείας αρμοδιότητας της Περιφέρειας, όπως αυτά προβλέπονται στον Ν.3852/2010 η Περιφέρεια στον προϋπολογισμό του 2012 έχει αυξήσει σημαντικά τα κονδύλια κοινωνικής μέριμνας, παρά τον περιορισμό των προς την Περιφέρεια διαθέσιμων πόρων.
Όσον αφορά τέλος θέματα λύσεων σε παρουσιαζόμενα προβλήματα και ανάληψη αρμοδιοτήτων, η διεκδίκηση από πλευράς μας είναι συνεχής και αυτονόητη.
(2) Για την χρηματοδότηση επισκευών κτιριακών έργων μονάδων υγείας (όπως στο αίτημα του Δημάρχου Μήλου, που μετέφερε αίτημα επισκευών στο Κέντρο Υγείας του νησιού) ούτε έχει διατεθεί από τον αντίστοιχο Υπουργείο προς την Περιφέρεια τέτοιο κονδύλιο, ούτε και η Περιφέρεια έχει αρμοδιότητα κάλυψης τέτοιων δαπανών.
(3) Η λειτουργία Υγειονομικών Επιτροπών/Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.) αρμοδιότητας ΙΚΑ στα νησιά-έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων επιπλέον της Σύρου και της Ρόδου, αποτελεί θέμα του Ι.Κ.Α. Σχετικό αίτημα για τα νησιά Νάξου και Θήρας ήδη προωθήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης όπως αναγράφεται και εσείς στην επιστολή σας. Η Αποκέντρωση στην λειτουργία των Επιτροπών όλων των φορέων προς όφελος των κατοίκων των νησιών αποτελεί σταθερή επιδίωξη μας, για το εφικτό όμως και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων εξειδικευμένων επιτροπών σε επίπεδο 13 νησιών ή 9 νησιών, όπως προσδιορίζονται στην επιστολή σας, μόνο ο ίδιος ο θεσμικά αρμόδιος φορέας τελικά θα αποφασίσει.
(4) Από τον Δήμο Σύμης δεν μας έχει γίνει αίτημα για την υποστήριξη του στο έργο του Βιολογικού Καθαρισμού και στο έργο διάθεσης των βοθρολυμάτων (όπως και εσείς επισημαίνεται στην επιστολή σας), και σημειώνουμε ότι ο Δήμος Σύμης διαθέτει τεχνική υπηρεσία. Τουναντίον μας έχει ζητηθεί η υποστήριξη σε έργα διαχείρισης στερών αποβλήτων για τα οποία προωθείται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση σε όλους του Δήμους της Περιφέρειας μας, όποτε ζητηθεί τεχνική υποστήριξη αυτή θα παρέχεται εφόσον υπάρχει στην Περιφέρεια στέλεχος με την αντίστοιχη εξειδίκευση και τεχνογνωσία.

Με εκτίμηση
Ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου
Ιωάννης Μαχαιρίδης

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου